Za roditelje

 

U PONEDJELJAK, 31.8.2020. ZAVRŠAVA LJETNA ORGANIZACIJA RADA TE VRTIĆ "MALI PRINC" ZAPOČINJE S REDOVNIM RADOM NA SVIM NAŠIM OBJEKTIMA. 
ZBOG POSLJEDICA POPLAVE I NJIHOVE SANACIJE, ORGANIZACIJA RADA NA OBJEKTU KOZJAK BIT ĆE PROMIJENJENA. 
DETALJE POGLEDAJTE U OBAVIJESTI KOJA SE NALAZI U RUBRICI AKTUALNOSTI."KOD KUĆE KAO U VRTIĆU" - odgojno-obrazovni rad na daljinu


© 2020 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.