Upravno vijeće vrtića


Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Mali princ":


1. Milanka Divjakinja, predstavnik osnivača
2. Mirjana Misir, predstavnik osnivača
3. Snježana Mele, predstavnik osnivača
4. Ranko Smiljanić, predstavnik roditelja
5. Slavica Šimprec, predstavnik odgojitelja i stručnog tima Dječjeg vrtića "Mali princ" 

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

P
oslovnik o radu Upravnog vijeća

© 2020 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.