Mindfulness vježbe za djecu

 Poštovani roditelji,

u nastavku Vam donosimo nekoliko zanimljivih vježbica za djecu, korisnih u stanjima uznemirenosti, straha, tuge, dosade koji se mogu pojaviti tijekom izvanrednih situacija koje ovih dana proživljavamo. 
Ove vježbe dio su programa Mindfulnessa za djecu, a u obliku brošure priredile su ih stručnjakinje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. 
Cjelovitu brošuru možete pronaći na Facebook i web stranici Poliklinike.

Uživajte u vježbicama s Vašom djecom!© 2020 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.